O Fundacji

Fundację SeniorApp, powołaliśmy w 2022 roku w Łodzi, angażujemy się zarówno w walkę z wykluczeniem cyfrowym, jak i w świadczenie usług opiekuńczych dla poprawy jakości życia seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Poprzez szkolenia z obsługi technologii mobilnych i bezpieczeństwa online, eliminujemy bariery cyfrowe, umożliwiając aktywny udział w świecie internetu. Równocześnie, oferujemy wsparcie opiekuńcze i inicjujemy programy aktywizujące, tworząc warunki sprzyjające pełnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz zapewniając profesjonalną opiekę seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.

Nauka obsługi smartfona - profesjonalne szkolenie dla osób chcących opanować technologię mobilną i nauczyć się obsługi smartfona.

Cele Fundacji

 1. Działanie na rzecz poprawy jakości życia i promocji projektów, strategii i polityk w celu poprawy jakości życia;
 2. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 3. Promocja kształcenia ustawicznego osób zatrudnionychniezatrudnionych i innych osób, które poszukują zatrudnienia na rynku pracy;
 4. Promocja koncepcji uczenia się przez całe życie;
 5. Działania na rzecz przełamywania barier technologicznych i wykluczeniu cyfrowemu wśród osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami; 
 6. Działanie na rzecz spraw społecznych, badań rynku pracy, badań rynku gospodarczego;
 7. Promocja, badanie i upowszechnianie walorów, natury, struktury i funkcji gospodarczej i społecznej współpracy, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 8. Promocja równej partycypacji mężczyzn i kobiet w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, jak również zwalczanie negatywnych stereotypów kulturalnych i  wyznaniowych  dotyczących płci;
 9. Podejmowanie działań z zakresu rewitalizacji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;
 10. Działanie na rzecz pogłębiania integracji europejskiej i pomoc w spełnianiu unijnych norm;
 11. Działanie na rzecz pogłębiania wiedzy o mechanizmach przemocy i sposobach zapobiegania przemocy wśród dorosłych;
 12. Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościamiosób chorych i osób starszych;
 13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 15. Promocja i organizacja wolontariatu.
 

Projekty Fundacji

Zostań wolontariuszem SeniorApp!

Jak podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.