Strona główna » Wydarzenia » Wyniki III edycji raportu „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce” – Edycja 2023

Wyniki III edycji raportu „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce” – Edycja 2023

|

|

Na skróty

III Edycja raportu dostępna w wersji elektronicznej

Mamy przyjemność podzielić się z Wami informacjami dotyczącymi trzeciej edycji Raportu „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce” 2023. To publikacja, która odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu potrzeb i wyzwań, z jakimi borykają się nasi starsi obywatele. Nie tylko dokumentuje sytuację seniorów w Polsce, ale przede wszystkim stawia pod znakiem zapytania, co możemy zrobić, aby poprawić jakość ich życia.

O starzeniu się populacji

Starzenie się populacji to globalne wyzwanie, które dotyka nas wszystkich. W Polsce nie jest inaczej. Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) są wyraźne – w 2050 roku, aż 40,4% populacji Polski stanowić będą osoby w wieku 60+. Dlatego też warto skupić uwagę na tym, co te osoby mają do powiedzenia i jakie potrzeby mają w kontekście swojego codziennego życia.

Seniorzy jako główni bohaterowie Raportu

W tegorocznej edycji Raportu postanowiono skoncentrować się wyłącznie na jednej grupie – seniorach. Badanie objęło osoby w wieku 55+ mieszkające w Polsce. To podejście ma na celu jeszcze lepsze zrozumienie ich potrzeb i wyzwań, bez wpływu opinii osób im bliskich czy opiekunów.

Kluczowe obszary badawcze

W Raporcie zwrócono szczególną uwagę na trzy kluczowe obszary:

 1. Zdrowie: Badanie analizuje aspekty związane z opieką zdrowotną seniorów, identyfikując czynniki utrudniające profilaktykę i leczenie chorób. Zdrowie seniorów to kluczowy element ich życia, dlatego istotne jest zrozumienie, jakie wyzwania zdrowotne stawiane są przed tą grupą społeczną.
 2. Samotność i singularyzacja: Drugim istotnym aspektem jest zjawisko samotności oraz singularyzacji. Izolacja społeczna wpływa negatywnie na jakość życia seniorów. Raport pomaga zrozumieć to zjawisko i dąży do znalezienia sposobów na przeciwdziałanie.
 3. Wykluczenie cyfrowe: W dobie rosnącej roli technologii, wykluczenie cyfrowe staje się coraz bardziej istotnym problemem. Badanie tego obszaru pomaga zidentyfikować potrzeby związane z dostępem seniorów do technologii i usług online.

Cele Raportu

Raport nie tylko dokumentuje potrzeby i wyzwania seniorów, ale ma również konkretny cel. Chcemy:

 • Budować zaangażowanie młodszych pokoleń: Rozumienie sytuacji seniorów to pierwszy krok w kierunku wspierania ich potrzeb. Raport ma za zadanie zaangażować młodsze pokolenia w tę kwestię.
 • Identyfikować priorytety: Analiza pozwala na identyfikację priorytetów, które wymagają wsparcia.
 • Określać bariery: Raport pomaga zrozumieć rzeczywiste bariery, z którymi borykają się seniorzy i reagować na nie.
 • Podnosić jakość życia: W końcu, Raport dąży do określenia działań, które pomogą podnieść jakość życia osób starszych w Polsce.

Jakiej pomocy Pan/Pani potrzebuje?

Wyniki pierwszego pytania pochodzącego z raportu rzucają światło na różnorodność potrzeb seniorów i podkreślają różne sfery, w których mogą odczuwać brak wsparcia. Oto kilka kluczowych obserwacji:

 1. Nie potrzebuję pomocy: Warto zauważyć, że prawie 28% respondentów stwierdziło, że nie potrzebuje pomocy. To świadczy o pewnej niezależności i samodzielności części seniorów.
 2. Pomoc zdrowotna: Zdrowie jest jednym z najważniejszych obszarów potrzeb seniorów. Ponad 45% respondentów wskazało, że potrzebuje wsparcia w zakresie opieki zdrowotnej, lekarskiej, rehabilitacyjnej i pielęgnacyjnej.
 3. Pomoc finansowa: Blisko 21% respondentów zaznaczyło, że potrzebuje wsparcia finansowego lub materialnego. To podkreśla, że kwestie zabezpieczenia finansowego są istotne w życiu seniorów.
 4. Wsparcie towarzyskie: Ponad 25% respondentów wskazało potrzebę towarzyskiego wsparcia, takiego jak spędzanie czasu wolnego, spotkania z innymi, rozmowy i bliskość. To podkreśla ważność życia społecznego i kontaktów interpersonalnych dla dobrej jakości życia seniorów.
 5. Wsparcie cyfrowe: Niemal 20% respondentów zaznaczyło, że potrzebuje pomocy w obsłudze nowych technologii. Wskazuje to na rosnące znaczenie cyfrowej inkluzji dla seniorów w dzisiejszym świecie.
 6. Inne potrzeby: 2,16% respondentów wskazało „inne” potrzeby, co podkreśla różnorodność sytuacji i oczekiwań seniorów.

Wyniki pierwszego pytania wyraźnie pokazują, że wsparcie seniorów to nie jednowymiarowa kwestia. Każda osoba może mieć swoje własne, unikalne potrzeby. Raport dostarcza cennych informacji, które mogą pomóc w opracowaniu bardziej spersonalizowanych strategii i i działań na rzecz poprawy życia seniorów w Polsce.

Jakie problemy napotyka Pan/Pani podczas dbania o zdrowie?

Wyniki następnego pytania są wyjątkowo ważne, ponieważ ukazują konkretne wyzwania, z którymi seniorzy borykają się w codziennym dbaniu o swoje zdrowie. Oto bardziej szczegółowe spojrzenie na każdy z tych problemów:

 1. Wysokie ceny usług zdrowotnych i badań: Ponad 51% respondentów zaznaczyło, że jednym z głównych problemów jest koszt usług zdrowotnych i badań. To szczególnie dotkliwe dla seniorów, którzy często żyją z ograniczonymi środkami finansowymi. Wysokie ceny mogą skutkować odmową korzystania z niezbędnych usług lub opóźnieniem w diagnozowaniu i leczeniu chorób. Dlatego ważne jest rozważenie strategii mających na celu obniżenie kosztów opieki zdrowotnej dla tej grupy społecznej.
 2. Wysokie ceny leków: Blisko 43% respondentów stwierdziło, że ceny leków są problemem. Dostęp do odpowiednich leków jest kluczowy dla zdrowia seniorów, zwłaszcza w przypadku przewlekłych chorób. Wysokie koszty leków mogą zmuszać seniorów do rezygnacji z terapii lub do zastępowania przepisanych leków tańszymi odpowiednikami, co może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia.
 3. Słaby dostęp do specjalistów w okolicy: Niemal połowa respondentów (48,11%) napotyka na problem słabego dostępu do specjalistów medycznych w swojej okolicy. To może prowadzić do opóźnień w diagnozowaniu i leczeniu chorób oraz skomplikować dostęp do specjalistycznej opieki. Poprawa dostępności do opieki specjalistycznej na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych jest kluczowym wyzwaniem.
 4. Odległe terminy wizyt, zabiegów, badań: Aż 69,30% respondentów skonfrontowanych jest z długimi terminami oczekiwania na wizyty, zabiegi i badania. Długie terminy oczekiwania są nie tylko frustrujące, ale także mogą znacząco wpływać na jakość opieki zdrowotnej i wyniki leczenia. Konieczne jest skrócenie terminów oczekiwania, aby umożliwić seniorom dostęp do opieki w odpowiednim czasie.
 5. Trudny dostęp do informacji związanych z NFZ: Ponad 21% respondentów odczuwa trudności w dostępie do informacji dotyczących, gdzie można uzyskać pomoc w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Brak klarownych informacji o dostępnych usługach i procedurach może prowadzić do zamieszania i trudności w korzystaniu z publicznych świadczeń zdrowotnych. Ułatwienie dostępu do informacji to kluczowy element poprawy systemu opieki zdrowotnej dla seniorów.
 6. Brak problemów: 6,16% ankietowanych stwierdziło, że nie napotykają na żadne problemy w zakresie opieki zdrowotnej, co jest optymistycznym sygnałem. To może wynikać z dostępu do prywatnej opieki zdrowotnej lub z ogólnie satysfakcjonującej sytuacji zdrowotnej seniorów w tej grupie.
 7. Inne problemy: 0,76% respondentów wskazało na „inne” problemy, co pokazuje, że sytuacje i wyzwania w zakresie opieki zdrowotnej są różnorodne. Ważne jest, aby słuchać tych indywidualnych problemów i dostosowywać rozwiązania do konkretnych potrzeb.

Wnioski z tego pytania podkreślają potrzebę dalszej pracy nad dostępnością, cenami i jakością usług zdrowotnych dla seniorów. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej i zmniejszenie barier finansowych to kluczowe kroki w kierunku poprawy zdrowia i jakości życia naszych starszych obywateli. To wyzwanie dla społeczeństwa, opieki zdrowotnej i polityki publicznej, które wymaga uwagi i działań na rzecz poprawy sytuacji seniorów w Polsce.

Eksperci raportu

Serdecznie dziękujemy każdemu z ekspertek i ekspertów, którzy podzielili się swoimi przemyśleniami nt. wyników badania i przedstawili swoje odczucia związane z sytuacją osób starszych w Polsce. Każda z tych postaci wspiera inicjatywy sprzyjające wyrównywaniu szans bez względu na wiek i przyczynia się do poprawy jakości życia w wieku emerytalnym.

 • dr n. med. Tomasz Anyszek – Pełnomocnik Zarządu ds. Medycyny Laboratoryjnej, Diagnostyka,
 • Agata Blachowska – autorka bloga “Pobij alzheimera” i poradnika “Choroba Alzheimera. 45 pomysłów na aktywizację Seniorów”
 • Beata Borucka – blogerka, autorka, największa silver-influencerka przodowniczka grupy 500 tysięcy Mądrych Babć,
 • dr Barbara Górnicka-Naszkiewicz – kulturoznawca, dziennikarka, publicystka, spec. silver content,
 • dr hab. n.o zdrowiu Joanna Kostka – Profesor Uniwersytetu Medycznego – Kierownik Zakładu Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • dr Andrzej Lejczak – doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Prezes Krajowej Izby Domów Opieki,
 • Elżbieta Łacina – Prezes Zarządu DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie,
 • Katarzyna Łakińska – pomysłodawczyni i założycielka portalu Flexi.pl, założycielka i szefowa V&P Group
 • Celina Maciejewska – Rzeczniczka ds. Seniorów w Łodzi,
 • dr Monika Mularska-Kucharek – socjolog, terapeutka, ekspertka ds. rozwoju osób dojrzałych, prezeska Fundacji Łódzka Akademia Kobiecości,
 • Łukasz Salwarowski – Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego oraz Stowarzyszenia MANKO, Redaktor Naczelny Głosu Seniora,
 • Magdalena Małgorzata Skrzydlewska – Prezes Stowarzyszenia Forum 4 Czerwca,
 • Piotr Stelmaszewski – gerontolog, psychogerontolog, prezes Fundacji Senior-Care,
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski – Kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii,
 • dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska – kierowniczka Zakładu Socjologii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
 • Małgorzata Żuber-Zielicz – Przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów, samorządowiec.

Patroni honorowi raportu

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
JM prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
JM prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Rektor Politechniki Łódzkiej
JM prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu JM dr hab. Wojciech Welskop

Partnerzy Raportu

W tym roku partnerem raportu “Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce” jest Diagnostyka, lider branży laboratoryjnej w Polsce.

Patroni medialni

Pełna cyfrowa wersja Raportu

To, co znajdziecie w Raporcie, to głos seniorów, ich doświadczenia, i potrzeby. To dokument, który nie tylko analizuje sytuację, ale stawia pytania o naszą rolę w poprawie jakości życia seniorów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do pobrania cyfrowej wersji tegorocznej edycji Raportu. To doskonała okazja, by zrozumieć, co seniorzy naprawdę potrzebują, i jak możemy działać na rzecz poprawy ich życia. Pozytywne zmiany zaczynają się od zrozumienia i działania. Razem możemy uczynić Polskę bardziej przyjazną osobom starszym.

„Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce 2023​”

Pobierz raport w wersji cyfrowej

Jak podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 6

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.