Publikacje SeniorApp

Nie czekaj na lepszy świat, żeby stać się lepszym sobą! Chcesz wiedzieć, co możesz zrobić dla innych? Żeby skutecznie pomóc drugiej osobie, warto wiedzieć, czego potrzebuje najbardziej. 

SeniorApp, jako firma społecznie odpowiedzialna, przeprowadza badania, które mają posłużyć jako narzędzia do poprawy jakości życia Seniorów, wyznaczenia obszarów niespełnionych oczekiwań i znalezienia odpowiedzi na ich potrzeby, a także aktywizacji osób gotowych do niesienia pomocy. 

Raporty z badań będziemy publikować cyklicznie na tej stronie. 

Chcemy, aby otwierały przed Wami nowe możliwości rozwoju zawodowego oraz poszukiwania wsparcia w sprawach życia codziennego, a także by przyczyniły się do zwiększenia społecznej otwartości: zauważania potrzeb osób w najbliższym otoczeniu i reagowania na nie. W przyszłości planujemy poszerzyć obszar badań m.in. o poziom umiejętności technologicznych, a także zwyczaje panujące wśród Seniorów.