Strona główna » Raporty » Wyniki konferencji odsłaniają wyzwania polskich Seniorów: co czwarty senior mierzy się z izolacją

Wyniki konferencji odsłaniają wyzwania polskich Seniorów: co czwarty senior mierzy się z izolacją

|

|

Na skróty

III Edycja raportu dostępna w wersji elektronicznej

W trakcie konferencji „Pomyślne starzenie się — co możemy zrobić dla polskich Seniorów?” która odbyła się 26.10 w Łodzi, odsłonięte zostały wyzwania, z jakimi zmaga się polska grupa seniorów. Co czwarty senior mierzy się z izolacją, a takie wnioski płyną z premiery raportu „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce 2023„. Konferencja poruszyła istotne aspekty życia seniorów w Polsce, ale to nie jedyne zaskakujące dane, jakie pojawiły się w wynikach raportu. Zachęcamy do bliższego przyjrzenia się pozostałym wnioskom, które rzucają światło na potrzeby i wyzwania seniorów w naszym kraju.

Fundacja SeniorApp

Fundacja SeniorApp po raz kolejny zaprosiła szerokie grono do wspólnego poszukiwania odpowiedzi: poprzez publikację trzeciej edycji raportu dot. potrzeb polskich seniorów. Nad wypowiedziami grupy tysiąca osób w wieku 55+ ponownie pochyliło się kilkunastu ekspertów, których naukowe i zawodowe drogi skupiają się wokół głównych obszarów tematycznych: zdrowia, technologii oraz życia społecznego obecnych i przyszłych seniorów. Publikację raportu objęli patronatem JM prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, JM prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, JM prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik Rektor Politechniki Łódzkiej, JM dr hab. Wojciech Welskop Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu oraz Diagnostyka+.

Konferencja w Łodzi

W czwartek, 26 października podczas konferencji pod hasłem: „Pomyślne starzenie – co możemy zrobić dla polskich seniorów?”, autorzy przedstawili wyniki raportu i poddali je debacie podczas czterech paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów: przedstawicieli podmiotów samorządowych, organizacji pozarządowych, instytucji naukowych, medycznych, społecznych. Konferencja odbyła się pod patronatem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prezydent Miast Łodzi Hanny Zdanowskiej.

Zdrowie Seniorów – stan i wyzwania

Ocena stanu zdrowia seniorów jest równie istotna jak dostęp do opieki medycznej. Wyniki badania pokazują, że ponad połowa seniorów ocenia swoje zdrowie jako przeciętne, jedynie co czwartym respondent, uważa je za dobre. Niestety, około 15% ankietowanych osób boryka się ze złym stanem zdrowia, a prawie 4% mężczyzn cierpi na bardzo zły stan zdrowia. To wyzwanie, któremu społeczeństwo musi stawić czoła w celu zapewnienia lepszej opieki zdrowotnej i wsparcia dla seniorów.

Równocześnie, innym aspektem jest fakt, że z wiekiem rośnie ryzyko zapadalności na choroby przewlekłe. Niemal 70% seniorów boryka się z problemem odległych terminów wizyt, badań i zabiegów. Koszty usług zdrowotnych i badań są dla ponad połowy respondentów istotnym problemem. Ponadto, 43% ankietowanych zgłasza problemy związane z kosztami leków.

Całość tych wyników podkreśla pilną potrzebę poprawy dostępu seniorów do opieki zdrowotnej i usług medycznych oraz zwiększenia dostępności badań i specjalistów. Seniorzy stanowią coraz większy odsetek populacji, a zaspokojenie ich potrzeb zdrowotnych jest kluczowe dla zapewnienia im godnego i zdrowego starzenia się.

Samotność wśród seniorów

Większość seniorów (36%) mierzy się z brakiem towarzystwa okresowo, a niemal co piąty senior często odczuwa samotność. Ciekawym wnioskiem jest także widoczna zależność między miejscem zamieszkania a poziomem samotności. Na obszarach wiejskich i w miastach o populacji do 50 tysięcy mieszkańców, odsetek osób cierpiących z powodu izolacji jest wyższy. To sugeruje, że samotność jest bardziej powszechnym problemem w mniejszych społecznościach, gdzie dostęp do towarzystwa może być ograniczony.

Warto podkreślić, że problem samotności wśród seniorów ma istotny wpływ na ich jakość życia i zdrowie psychiczne. Rozważając te wyniki, kluczowe staje się opracowanie strategii i programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej seniorów oraz dostarczenie im wsparcia w walce z samotnością. Jest to wyzwanie, przed którym stoi społeczeństwo, aby zapewnić starszym obywatelom godne i pełne życie w późniejszych latach.

 1. Lokalne Inicjatywy Społeczne: Miejsca o mniejszej populacji, takie jak obszary wiejskie czy małe miasta, mają możliwość tworzenia lokalnych inicjatyw społecznych. To może obejmować organizację spotkań towarzyskich, klubów seniora, grup wsparcia lub wydarzeń kulturalnych, które promują aktywność społeczną.
 2. Edukacja Cyfrowa: Zidentyfikowano zapotrzebowanie na wsparcie w dziedzinie kompetencji cyfrowych. Programy edukacyjne, które uczą seniorów korzystania z nowych technologii, nie tylko pomagają w przeciwdziałaniu izolacji, ale także otwierają drzwi do kontaktu online z rodziną i przyjaciółmi.
 3. Działania na Rzecz Jakości Życia: Badanie wskazuje, że samotność wpływa negatywnie na jakość życia i zdrowie psychiczne seniorów. Tworzenie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej oraz oferowanie wsparcia emocjonalnego może pomóc w poprawie samopoczucia seniorów i ich więzi społecznych.
 4. Świadomość Społeczeństwa: Wyniki badania i konferencji mogą zwiększyć świadomość problemu samotności wśród seniorów. To może zachęcić społeczeństwo do bardziej aktywnego zaangażowania się w pomoc i wsparcie dla starszych obywateli.
 5. Rola Instytucji i Organizacji: Organizacje pozarządowe, władze lokalne, placówki opieki społecznej i inne instytucje mogą odegrać kluczową rolę w tworzeniu programów i działań mających na celu poprawę życia seniorów. To może obejmować organizację warsztatów, wydarzeń społecznych, opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznej.

Świadomość tych szans i skoncentrowanie się na nich może pomóc w rozwiązaniu problemu samotności wśród seniorów i wzmocnieniu więzi społecznych w tej grupie wiekowej.

Seniorzy w Sieci

W dziedzinie technologii i internetu wyniki badania wykazują, że choć pewna część seniorów czuje się bezpiecznie podczas korzystania z internetu, istnieje potencjał do dalszej edukacji i poprawy umiejętności cyfrowych w tej grupie wiekowej. Przeszło 60% respondentów wyraziło pewność siebie w korzystaniu z internetu, mimo że seniorzy często stają się łatwym celem dla cyberprzestępców. Pomimo tego, tylko niewielki odsetek ankietowanych zgłosił potrzebę wsparcia w zakresie kompetencji cyfrowych.

Dla seniorów w Polsce rozwijanie umiejętności cyfrowych jest kluczowe, zarówno w kontekście komunikacji, dostępu do informacji, jak i rozrywki. Edukacja cyfrowa seniorów może pomóc w zwiększeniu ich niezależności oraz umożliwić im korzystanie z usług i zasobów dostępnych online. Jednak ważne jest również zagwarantowanie im bezpieczeństwa w sieci, szczególnie w obliczu rosnącej liczby zagrożeń związanych z cyberprzestępczością.

Podsumowując, wyniki w obszarze technologii sugerują potrzebę rozwoju programów edukacyjnych oraz środków zapewniających seniorom bezpieczeństwo w świecie online. To wyzwanie, które społeczeństwo musi podjąć, aby umożliwić starszym obywatelom korzystanie z korzyści płynących z nowoczesnych technologii, jednocześnie minimalizując ryzyko związane z niewłaściwym wykorzystaniem internetu. Działania w tym obszarze mogą przyczynić się do poprawy jakości życia i pełniejszego uczestnictwa seniorów w społeczeństwie.

Eksperci III edycji raportu

Serdecznie dziękujemy każdemu z ekspertek i ekspertów, którzy podzielili się swoimi przemyśleniami nt. wyników badania i przedstawili swoje odczucia związane z sytuacją osób starszych w Polsce. Każda z tych postaci wspiera inicjatywy sprzyjające wyrównywaniu szans bez względu na wiek i przyczynia się do poprawy jakości życia w wieku emerytalnym.

 • dr n. med. Tomasz Anyszek – Pełnomocnik Zarządu ds. Medycyny Laboratoryjnej, Diagnostyka,
 • Agata Blachowska – autorka bloga “Pobij alzheimera” i poradnika “Choroba Alzheimera. 45 pomysłów na aktywizację Seniorów”
 • Beata Borucka – blogerka, autorka, największa silver-influencerka przodowniczka grupy 500 tysięcy Mądrych Babć,
 • dr Barbara Górnicka-Naszkiewicz – kulturoznawca, dziennikarka, publicystka, spec. silver content,
 • dr hab. n.o zdrowiu Joanna Kostka – Profesor Uniwersytetu Medycznego – Kierownik Zakładu Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • dr Andrzej Lejczak – doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Prezes Krajowej Izby Domów Opieki,
 • Elżbieta Łacina – Prezes Zarządu DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie,
 • Katarzyna Łakińska – pomysłodawczyni i założycielka portalu Flexi.pl, założycielka i szefowa V&P Group
 • Celina Maciejewska – Rzeczniczka ds. Seniorów w Łodzi,
 • dr Monika Mularska-Kucharek – socjolog, terapeutka, ekspertka ds. rozwoju osób dojrzałych, prezeska Fundacji Łódzka Akademia Kobiecości,
 • Łukasz Salwarowski – Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego oraz Stowarzyszenia MANKO, Redaktor Naczelny Głosu Seniora,
 • Magdalena Małgorzata Skrzydlewska – Prezes Stowarzyszenia Forum 4 Czerwca,
 • Piotr Stelmaszewski – gerontolog, psychogerontolog, prezes Fundacji Senior-Care,
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski – Kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii,
 • dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska – kierowniczka Zakładu Socjologii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
 • Małgorzata Żuber-Zielicz – Przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów, samorządowiec.

Patroni honorowi konferencji

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska

Sponsorzy konferencji

Tegoroczna Konferencja nie powstałby bez wsparcia GSK — jednej z wiodących firm biofarmaceutycznych w Polsce. Celem GSK jest poprawa jakości życia pacjentów na całym świecie, m.in. poprzez kampanie “Oblicze ospy wietrznej”, Krztusiec — nie ryzykuj” czy “Stop rakowi szyjki macicy”.

GSK

Patroni medialni

Pełna cyfrowa wersja Raportu

Konferencja „Pomyślne starzenie – co możemy zrobić dla polskich seniorów?” daje szansę spojrzenia na sytuację osób starszych w społeczeństwie nie tylko z punktu widzenia idei koniecznych do wdrożenia odgórnie, ale realnych działań, które każdy z nas może podjąć w swoim środowisku lokalnym. Budowa systemu usługowego przyjaznego dla coraz liczniejszej grupy seniorów powinna być konstruowana cegiełka po cegiełce – zaczynając od mocnych fundamentów, jakimi jest uświadamianie społeczeństwa o ich sprawczości oraz wadze jednostkowych, ale systematycznych i konsekwentnych działań podjętych z myślą o pozytywnym obrazie starości.

To, co znajdziecie w Raporcie, to głos seniorów, ich doświadczenia, i potrzeby. To dokument, który nie tylko analizuje sytuację, ale stawia pytania o naszą rolę w poprawie jakości życia seniorów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do pobrania cyfrowej wersji tegorocznej edycji Raportu. To doskonała okazja, by zrozumieć, co seniorzy naprawdę potrzebują, i jak możemy działać na rzecz poprawy ich życia. Pozytywne zmiany zaczynają się od zrozumienia i działania. Razem możemy uczynić Polskę bardziej przyjazną osobom starszym.

„Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce 2023​”

Pobierz raport w wersji cyfrowej

Jak podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 3.7 / 5. Liczba głosów: 3

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.