Opieka długoterminowa NFZ – Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Kobieta siedzi przed komputerem i uzupełnia dokumenty.

Kto może uzyskać zasiłek opiekuńczy? Wszyscy, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, mają prawo do zasiłku opiekuńczego, w tym: pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, albo współpracujące z osobą, która wykonuje taką […]

Skip to content