...

Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce

Raport powstał na podstawie wyników badania opinii społecznej prowadzonych przez SeniorApp w konsultacji z ekspertami z organizacji o działalności proseniorskiej. Obserwacje wyników badania wskazują na:

 • zjawisko wykluczenia technologicznego; 
 • pogarszanie stanu zdrowia – fizycznego,
  jak i psychicznego;
 • obniżenie poziomu aktywności i samodzielności wśród osób starszych.
  Zaś w głównej mierze: 
 • osłabienie relacji  międzyludzkich
 • obniżenie wrażliwości społecznej, empatii i zanik postaw altruistycznych.

Nadrzędnym celem tego badania jest przygotowanie społeczeństwa do “starzenia się” i edukacja prosenioralna, rozpoczęta już w wieku młodzieńczym.

Analiza raportu pomoże:

 • odkryć przyczyny braku potrzebnego wsparcia dla osób starszych;
 • wyznaczyć działania sprzyjające minimalizacji poczucia wykluczenia;
 • naświetlić problem niewystarczającej opieki dla Seniorów;
 • uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby innych;

zaktywizować osoby chętne do niesienia pomocy.

Chcę pobrać Raport 1/2021 "Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce”

Skip to content