Klauzula RODO SeniorApp dla Seniora i Członka Rodziny Seniora.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Ogólnego nr 2016/679 w sprawie ochrony praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych (dalej RODO) Administratorem Danych osobowych jest SeniorApp Sp. z o.o.

Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@seniorapp.pl

  1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu:

– korzystania z  usług oferowanych przez  Platformę  SeniorApp i założonego na tej Platformie konta, poprzez zamieszczanie ogłoszeń o poszukiwaniu usług z zakresu  wsparcia i opieki dla osób starszych lub zamówienie oferowanych usług, kierowanych do innych użytkowników Platformy i udostępnianie danych osobom zainteresowanym podjęciem współpracy. Podstawą prawną jest w tym przypadku niezbędność przetwarzania w związku z zawartą umową, której stroną jest osoba fizyczna, której dane dotyczą  zg. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

– korzystania z usług oferowanych przez Platformę SeniorApp i założonego na tej Platformie konta, poprzez zamieszczanie ogłoszeń o poszukiwaniu lub zamówienia dla Seniora (osoby trzeciej) usług z zakresu  wsparcia i opieki dla osób starszych, kierowanych do innych użytkowników Platformy i udostępnianie danych osobom zainteresowanym podjęciem współpracy. Podstawą prawną jest w tym przypadku niezbędność przetwarzania w związku z zawartą umową, której stroną jest osoba fizyczna, której dane dotyczą  zg. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

– dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą prawną jest w tym przypadku uzasadniony interes prawny Administratora jakim jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi zg. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Pani/Pana dane mogą być udostępniane odbiorcom:

– świadczącym obsługę informatyczną dla systemów wykorzystywanych u Administratora,

– podmiotom świadczącym obsługę księgową,

– świadczącym usługi z zakresu obsługi systemu płatności elektronicznych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres utrzymywania aktywnego konta użytkownika Platformy SeniorApp, a po zamknięciu konta przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, nie dłużej jednak, niż przez okres 36 miesięcy od dnia zamknięcia konta.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

– dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– sprostowania danych osobowych,

– usunięcia danych osobowych na podstawie warunków wymienionych w art. 17 RODO,

– ograniczenia przetwarzania na podstawie warunków wymienionych w art. 18 RODO,

– cofnięcia wyrażonej zgody, co można uczynić w dowolnym momencie, przy czym przetwarzanie danych przed wycofaniem zgody będzie uznawane za w pełni legalne.

Ponieważ będziemy przetwarzać Państwa dane także na podstawie uzasadnionego interesu prawnego jakim jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrona przed nimi, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu, które  może być zgłoszone tylko ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Państwa żądania mogą być kierowane na adres e-mail: rodo@seniorapp.pl

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale jest konieczne dla skorzystania z możliwości zamieszczenia na Platformie swojego ogłoszenia oraz nawiązania kontaktu z osobą będącą odbiorcą tego ogłoszenia. Brak podania danych uniemożliwi korzystanie z usług Platformy.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego jakim w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.

8. wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

Jak podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.