Klauzula RODO zgody marketingowe SeniorApp.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Ogólnego nr 2016/679 w sprawie ochrony praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych (dalej RODO) Administratorem Danych osobowych jest SeniorApp Sp. z o.o.

Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@seniorapp.pl

1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu:

– rejestracji konta na Platformie SeniorApp, a także w celu utrzymywania i wsparcia technicznego dla utworzonego na Platformie konta. Podstawą prawną jest w tym przypadku niezbędność przetwarzania w związku z zawarciem umowy o korzystanie z Platformy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

–  wysyłki materiałów marketingowych zawierających informację o bieżącej ofercie handlowej Administratora, na podstawie alternatywnej, odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody, zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

– wysyłki newslettera zawierającego informacje branżowe a także informacje o aktualnej ofercie Administratora, na podstawie alternatywnej, odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody, zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

– wysyłki wiadomości sms zawierających informacje handlowe o aktualnej ofercie Administratora, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

2. Pani/Pana dane mogą być udostępniane odbiorcom:

– świadczącym wsparcie teletechniczne i informatyczne dla aplikacji i systemów wykorzystywanych przez Administratora,

– świadczącym wsparcie w obsłudze aplikacji służących do wysyłki newslettera oraz wiadomości sms.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:

– dane przetwarzane dla celów założenia i utrzymania konta, będą przechowywane przez okres utrzymywania aktywnego konta użytkownika Platformy SeniorApp a po zamknięciu konta przez okres 36 miesięcy od dnia zamknięcia,

– dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przechowywane będą przez okres utrzymywania ważnego konta a w przypadku, gdy zarejestrowane konto nie będzie wykorzystywane dla celów zamieszczania i korzystania z ogłoszeń  –  do 36 miesięcy od rejestracji konta,

– w każdym przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody –  do czasu jej wycofania, co może nastąpić w dowolnym momencie.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

– dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– sprostowania danych osobowych,

– przenoszenia danych do innego administratora,

– usunięcia danych osobowych na podstawie warunków wymienionych w art. 17 RODO,

– ograniczenia przetwarzania na podstawie warunków wymienionych w art. 18 RODO,

– cofnięcia wyrażonej zgody, co można uczynić w dowolnym momencie, przy czym przetwarzanie danych przed wycofaniem zgody będzie uznawane za w pełni legalne.

Państwa żądania mogą być kierowane na adres e-mail: rodo@seniorapp.pl

5. Podanie danych osobowych dla celów założenia konta i jego utrzymywania przez okres korzystania z Platformy jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny dla skorzystania z Platformy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi założenie konta na Platformie SeniorApp. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, a brak podania danych dla tych celów uniemożliwi otrzymywanie bieżącej informacji o ofercie handlowej Administratora.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego jakim w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.

8. wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

Jak podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.