„Wsparcie prawne dla obywateli Ukrainy” – projekt Fundacji SeniorApp w ramach programu „Moce nadŁódzkie”

Fundacja SeniorApp realizuje projekt: “Wsparcie prawne dla obywateli Ukrainy” w ramach Wojewódzkiego Programu pn. “Moce nadŁódzkie”.

Fundacja SeniorApp powstała, aby prowadzić działania skierowane do polskich seniorów. W obecnej sytuacji humanitarnej, zdecydowaliśmy o rozszerzeniu naszych działań. Od kilku miesięcy prowadzimy działania pomocowe dla obywateli Ukrainy. Po zaognieniu konfliktu w Ukrainie, uruchomiliśmy infolinię w języku ukraińskim i rosyjskim. Trafiało do nas kilkadziesiąt osób dziennie, kontaktując się z terenu Łodzi i województwa a także całej Polski, a nawet z Ukrainy. 

Pomagamy w zakresie znalezienia opieki nad dziećmi, zamieszkania, pracy i wielu innych. Coraz częściej padają pytania o wsparcie prawne. Chcemy w pełni wykorzystać nasz potencjał i jako uzupełnienie wprowadzić pomoc prawną. 

Od rozpoczęcia działań udzieliliśmy ponad 2200 porad telefonicznych i ponad 4500 porad w mediach społecznościowych.

Projekt “Wsparcie prawne dla obywateli Ukrainy” jest skierowany do osób posiadających ukraińskie obywatelstwo, które zamieszkują na terenie województwa łódzkiego. 

W ramach zadania udzielimy pomocy prawnej obywatelom Ukrainy w językach ukraińskim i rosyjskim, w następujących obszarach:

 • legalizacji (rejestracji) pobytu obywateli Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, udzielenia zezwolenia na pobyt tymczasowy,
 • nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
 • pomocy o charakterze socjalnym udzielanej obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej,
 • uprawnień obywateli Ukrainy do świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczenia dobry start oraz dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń opieki zdrowotnej
 • świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
 • podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy, rejestracji obywateli Ukrainy jako bezrobotnych lub poszukujących pracy, prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy,
 • zatrudnienia obywateli Ukrainy z punktu widzenia polskich przedsiębiorców,
 • procedury wyznaczania opiekuna tymczasowego dla małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych,
 • zapewnienia pieczy zastępczej małoletnim obywatelom Ukrainy przez obywateli Ukrainy,
 • zapisywania dzieci do polskich szkół, przedszkoli, pomocy materialnej dla uczniów, przyjęcia na studia i kontynuacji studiów przez obywateli Ukrainy,
 • użyczenia lokalu mieszkalnego obywatelom Ukrainy i zawierania umów najmu z obywatelami Ukrainy.

Pakiet Pomocy w sprawach życia codziennego będzie obejmował świadczenie pomocy w sprawach prawnych z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa pracy.

Udzielanie wsparcia prawnego dla obywateli Ukrainy nie obejmuje sporządzania pism procesowych, ani zastępstwa przed sądami, organami administracji publicznej, instytucjami państwowymi oraz wszelkimi innymi organami.

Projekt trwa od lipca do grudnia 2022 r.

Porady będą udzielane w siedzibie Fundacji SeniorApp, tzn. w Łodzi, przy ulicy Narutowicza 57/2 lub onilne, za pomocą platformy Google Meet. 

Zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią 727 20 70 20 – tam odpowiemy na wszelkie nurtujące pytania. 

Informacje o możliwości uzyskania porad będą umieszczone na stronie Fundacji oraz w mediach społecznościowych: Facebook, LinkedIn, TikTok. Śledźcie nasze działania!

Liczymy, że uzyskanie fachowej pomocy prawnej pomoże zadbać o poczucie bezpieczeństwa i załatwienia spraw, które dla obywateli innego państwa są trudne i niezrozumiałe. Pomoże w asymilacji i uzyskaniu lepszej pozycji startowej do rozpoczęcia „nowego życia” na terenie Polski.

Blog

Bez kategorii

Starość też radość – 115. urodziny Tekli Juniewicz

Najstarsza Polka, trzecia w Europie i piąta najstarsza kobieta na świecie obchodzi dziś: 10.06., 115. urodziny. Zespół SeniorApp składa Pani Tekli najlepsze życzenia! Kobieta – Historia „Pani Tekla jest pierwszą Polką we współczesnej historii, która przekroczyła barierę wieku 112, 113

Zobacz więcej
Bez kategorii

„Polub się z telefonem!”

warsztaty z obsługi telefonu i aplikacji mobilnych SeniorApp jako organizacja społecznie odpowiedzialna tworzy programy mające na celu przełamywanie barier w dostępie do technologii dla osób wykluczonych, aby umożliwić im sprawne poruszanie się w świecie cyfrowym. Zespół SeniorApp organizuje konsultacje i

Zobacz więcej
warsztaty telefony 2
SeniorNiusy

Pokolenie Flexi odkrywa karty

W Dniu Seniora portal Flexi.pl dołącza do dyskusji na temat dojrzałego pokolenia, jego potrzeb, roli w społeczeństwie, a przede wszystkim ogromnego i wciąż za mało wykorzystywanego potencjału. Dane demograficzne wyraźnie wskazują, że rośnie liczba ludzi w wieku powyżej 60. To

Zobacz więcej
SeniorNiusy

SeniorNiusy #63

❣️ Zapraszamy na #63 odcinek SeniorNiusów ❣️ ‍♀️‍♀️‍♀️ Blondynki – jedni uważają je za dobrotliwe i uczynne, inni za piękne, ale niegrzeszące inteligencją. Grecy twierdzili, że kolor ich włosów powoduje, że są “bliżej Boga”. Skąd biorą się te wszystkie stereotypy

Zobacz więcej
Skip to content