POLITYKA PRYWATNOŚCI SeniorApp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony http://SeniorApp.pl oraz aplikacji SeniorApp.

Strona internetowa http://SeniorApp.pl oraz zintegrowana z nią aplikacja SeniorApp  (zwana dalej “Aplikacją”) jest prowadzona przez spółkę SeniorApp Sp. z o.o.  adres siedziby: ul. Narutowicza 57/2 w Łodzi 90-130.

Dla SeniorApp ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych naszych klientów jest nieodłączną wartością przyczyniającą się do budowy wzajemnego zaufania. W związku z tym, przestrzegamy wszystkich stosownych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych oraz nieustannie dążymy do udoskonalania swojej działalności w tym zakresie. Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO“) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa“). 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest : SeniorApp Sp z o.o.

dalej zwany jako: „Administrator”.

2. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe – to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych

Wszystkie dane osobowe są przez Administratora przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami :

3.1   Rzetelności i legalności – co oznacza, że dane przetwarzane będą uczciwie, zgodnie z prawidłowo zidentyfikowanymi, zgodnymi z RODO podstawami prawnymi, adekwatnymi dla poszczególnych czynności przetwarzania. Administrator Danych Osobowych identyfikuje i określa właściwą dla poszczególnej czynności przetwarzania podstawę prawną.

3.2   Przejrzystości – co oznacza, że podmioty danych są w sposób przejrzysty, przystępny i zrozumiały informowane o tym kto, na jakiej podstawie, w jakim celu, w jakim zakresie i jak długo będzie przetwarzał ich dane.

Podmioty danych są ponadto informowane o: odbiorcach danych, przysługujących im prawach i sposobie ich realizacji oraz o tym, czy dane będą przekazywane do krajów znajdujących się poza UE, a także czy dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i jeśli tak, jaki będzie to miało wpływ na sytuację podmiotu danych. Administrator Danych Osobowych zapewnia, że obowiązek informacyjny spełniany będzie:

a.            W przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – najpóźniej w momencie ich zbierania,

b.            W przypadku zbierania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą – najpóźniej w ciągu 30 dni od ich pozyskania.

3.3   Ograniczenia celu – co oznacza, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz, że nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

3.4   Minimalizacji danych – co oznacza, że dane są adekwatne i ograniczone do tego, co niezbędne by osiągnąć cel, dla którego są przetwarzane.

3.5   Prawidłowości – co oznacza, że przetwarzane dane są poprawne, zgodne z prawdą, a w razie potrzeby podlegają  uaktualnianiu.

3.6   Ograniczenia przechowywania – co oznacza, że dane będą przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu danych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których te dane są przetwarzane.

3.7   Integralności i poufności – co oznacza, że dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, a w szczególności w sposób zapewniający ochronę przed: przypadkową lub nieautoryzowaną utratą, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator Danych Osobowych zapewnia bezpieczeństwo danych poprzez stosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Administrator Danych Osobowych opracuje system ochrony danych osobowych z uwzględnieniem zdefiniowanych w jego organizacji ryzyk, na które narażone są przetwarzane dane (risk based approach).

4. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

4.1. Dane wprowadzone przez Użytkownika

Jeżeli zawierają Państwo z nami umowę (wypełniają pola rejestracyjne – formularze rejestracyjne) bądź wyrażają swoją zgodę, stajecie się Państwo Użytkownikiem naszej Strony/Aplikacji, a  Administrator przetwarza dostarczone przez Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania tych danych, podajemy Państwu w momencie zbierania tych danych, w odrębnych klauzulach informacyjnych.

4.2. Pliki cookies i dane automatycznie zapisywane

W celu korzystania ze strony internetowej oraz w celu dostarczenia niezbędnych dla Państwa informacji na naszej stronie i w związku z korzystaniem przez Państwa z aplikacji SeniorApp, Administrator wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, po to, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów Administrator może przechowywać pliki cookies na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony internetowej. Do wszystkich innych rodzajów plików cookies potrzebujemy zgody Użytkownika.

O wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies innych, niż niezbędne do korzystania ze strony internetowej, będziecie Państwo proszeni za pośrednictwem banneru wyświetlającego się na stronie internetowej. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe. Macie Państwo możliwość dokonania ustawień, zgodnie z którym możliwe będzie tylko używanie niezbędnych plików cookies. W każdym momencie możecie wycofać zgodę, poprzez zmianę w ustawieniach Waszej przeglądarki.

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookies:

4.2.1 pliki podtrzymujące sesję (niezbędne) – są usuwane natychmiast po opuszczeniu strony,

4.2.2 pliki trwałe (funkcyjne) – dzięki którym możliwe jest zapamiętywanie podanych przez użytkownika danych, są usuwane nie później niż po 14 m-cach od daty ostatnich odwiedzin strony,

4.2.3 pliki bezpośrednie – dzięki którym możliwe jest zebranie informacji o Użytkowniku i jego preferencjach, są usuwane nie później niż po 14 m-cach od daty ostatnich odwiedzin strony.

Opisane powyżej pliki cookies, pozwalają Administratorowi na przetwarzanie danych w następującym zakresie:

a)     adres strony (podstrony), którą Państwo odwiedzają na naszej stronie internetowej;

b)     adres strony internetowej, z której byli Państwo bezpośrednio przekierowani na naszą stronę (tzw. “odsyłacz”);

c)     datę oraz godzinę Państwa wizyty;

d)     właściwości Państwa urządzenia, a w szczególności systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz rozmiaru okna przeglądarki;

e)     adres IP Państwa urządzenia;

f)      numery identyfikacyjne przechowywane na Państwa urządzeniu, dzięki którym możemy rozpoznać je na naszej stronie. Numery identyfikacyjne są przechowywane w tzw. plikach cookies;

g)     identyfikatory urządzenia, na które składają się indywidualne cechy Państwa urządzenia mobilnego. Identyfikatory urządzenia umożliwiają nam rozpoznanie Państwa urządzenia na naszej stronie. Przykładami identyfikatorów urządzeń są:  „Ad-ID” systemu operacyjnego iOS, „Identyfikator wyświetlania reklam” systemu operacyjnego Android.

5. Kiedy przetwarzamy Państwa dane osobowe?

5.1. Zawieranie umów o korzystanie z aplikacji SeniorApp

Wszelkie podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane podczas tworzenia osobistego konta użytkownika, dzięki któremu będziecie mieli możliwość publikowania ogłoszeń zawierających Państwa dane osobowe za pośrednictwem naszej aplikacji bądź subskrypcji naszego newslettera (adres e-mail). O ile nie określono inaczej w poniższych postanowieniach, podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

5.2. Korzystanie ze strony internetowej

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu stworzenia jak najlepszej oferty produktów dopasowanej do Państwa potrzeb. Chcemy również, aby Państwa wizyta na stronie www.seniorapp.pl oraz korzystanie z aplikacji SeniorApp były w najwyższym stopniu dla Państwa przejrzyste oraz przyjemne. Z tego powodu przetwarzamy posiadane Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail, plików cookies czy częstotliwości odwiedzin strony i analizy wykorzystywanych usług. O ile nie określono inaczej w poniższych przepisach, podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w postaci zapewnienia Państwu możliwie najbardziej atrakcyjnych treści w ramach strony internetowej).

5.3. Wysyłanie informacji o ofercie produktowej Administratora  – newsletter oraz wiadomości tekstowe.

Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o bieżącej ofercie handlowej jaką chcielibyśmy  Państwu przedstawić, będziemy wysyłać newsletter oraz wiadomości tekstowe SMS. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku Państwa zgoda, która jest alternatywna i nie jest ona warunkiem skorzystania z aplikacji SeniorApp. W tym przypadku, Państwa zgoda jest oparta na przepisie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 prawa telekomunikacyjnego.

6. Cel przetwarzania danych

6.1. Konto Użytkownika SeniorApp

W celu korzystania z możliwości aplikacji SeniorApp, niezbędne jest utworzenie osobistego konta użytkownika (zwanego dalej “kontem użytkownika”). Na koncie użytkownika mogą Państwo zapisać swoje osobiste dane i dzięki temu dodawać ogłoszenia, których celem jest nawiązanie współpracy między osobą umieszczającą ogłoszenie, a osobą zainteresowaną tym ogłoszeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące celu, podstawy prawnej, czasu przechowywania danych oraz praw związanych z przekazywaniem danych Administratorowi – znajdziecie Państwo pod formularzem zakładania konta.

Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą, lub przed zawarciem umowy – na żądanie osoby, której dane dotyczą).

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, możliwe jest korzystanie z funkcji „nie wylogowuj mnie” – funkcja ta polega na tym, że tzw. trwałe pliki cookies są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym, które służą temu, aby przy następnej wizycie w naszej aplikacji ponowne logowanie nie było konieczne. Ta funkcja nie jest i nie będzie dla Państwa dostępna, jeżeli w ustawieniach przeglądarki internetowej dezaktywowali Państwo zapisywanie takich plików cookie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą).

Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do utworzenia osobistego konta użytkownika. 

6.2. Dodawanie ogłoszeń, oferowanie i zamawianie usług za pośrednictwem aplikacji SeniorApp

Aplikacja SeniorApp umożliwia dodawanie ogłoszeń dot. oferowania usług z zakresu pomocy i opieki dla osób starszych, ogłoszeń dot. poszukiwania usług z tego zakresu oraz na zamawianiu tych usług bezpośrednio u osób je oferujących. Dane,  o które jesteście Państwo proszeni, jako Użytkownicy zgodnie z wybraną przez Państwa kategorią (Regulamin)  w celu umieszczenia ogłoszenia w naszej aplikacji, są widoczne dla osób korzystających z tej aplikacji jako zarejestrowani Użytkownicy po to, aby umożliwić Państwu nawiązanie kontaktu. Jednak do zawarcia umowy o świadczenie tego typu usług, dochodzi bezpośrednio między stronami.

Aby mogli Państwo zrealizować usługę polegającą na zamówieniu oferowanej przez Użytkownika usługi opisanej w jego ogłoszeniu, Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika oferującego te usługi dostawcom usług finansowych realizujących płatność (w tym uiszczenie prowizji na rzecz Administratora), którzy przetwarzają niniejsze dane jako odrębni administratorzy. Dane osobowe konieczne do zrealizowania płatności są pobierane bezpośrednio poprzez dostawcę usług płatniczych.

Dane te przetwarzane są również w celu przesłania dokumentu potwierdzającego opłacenie prowizji, obsługi ewentualnych reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane w razie potrzeby takim jak: podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, obsługę księgową, usługi z zakresu obsługi systemu płatności elektronicznych.

Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w postaci interesu Administratora w zakresie zapewnienia Państwu bezpiecznych płatności kartą kredytową oraz możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi).

Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z aplikacji SeniorApp.

6.3. Newsletter

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera bez podawania przyczyn klikając na odpowiedni link znajdujący się na końcu newslettera.

Ponieważ chcemy wysyłać Państwu newsletter na podany przez Państwa adres e-mail, podstawą prawną przetwarzania powyżej opisanego procesu jest zgoda wyrażona zg. z  art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną

Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia na Państwa rzecz bezpłatnej usługi newslettera.

6.4. Kontakt za pośrednictwem wiadomości tekstowych (sms)

Wszystkim z Państwa, którzy korzystają z SeniorApp jako zarejestrowani użytkownicy, oferujemy możliwość otrzymywania wiadomości sms, dzięki którym szybko dowiecie się o promocyjnych ofertach, jakie dla Was przygotowaliśmy.

Ponieważ chcemy wysyłać Państwu wiadomości sms na podany przez Państwa numer telefonu, podstawą prawną przetwarzania powyżej opisanego procesu jest zgoda wyrażona zg. z  art. 172 prawa telekomunikacyjnego.

Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania szybkiej informacji o promocyjnych ofertach.

 

7. Systemy używane dla celów analizowania strony internetowej i aplikacji

7.1. Warunki ogólne

Chcemy, aby nasza strona internetowa i aplikacja SeniorApp były zaprojektowane w najlepszy z możliwych sposobów. Dlatego, w celu nieustannego dążenia do poprawy jakości, wykorzystujemy nowoczesne narzędzia marketingowe, które umożliwiają nam monitorowanie skuteczności ofert sieciowych. Narzędzi do monitoringu sieci używamy do gromadzenia następujących danych:

  1. Kiedy i jak często odwiedzacie nasza stronę?
  2. Jakie usługi oferowane poprzez aplikację są najczęściej wybierane?
  3. Jakie osoby korzystają ze strony i aplikacji (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)?

Wszystkie powyższe dane są danymi zbiorczymi i nie używamy ich nigdy w celu identyfikacji osoby fizycznej.

Na podstawie tych informacji zestawiamy statystyki, które pomagają nam zrozumieć odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Które treści są w szczególności atrakcyjne dla Użytkowników naszej strony internetowej?
  2. Które usługi są najbardziej interesujące dla naszych Użytkowników?
  3. Jakie usługi powinniśmy oferować naszym Użytkownikom?

W szczególności korzystamy z automatycznie zbieranych danych, o których mowa w punkcie 4.2 powyżej. Na ich podstawie są tworzone pod pseudonimem anonimowe profile użytkowników, w których przechowujemy dane.

7.2. Google Analytics.

Niniejszy serwis internetowy używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. („Google“), USA. Google Analytics używa plików cookies, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z serwisu. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat Państwa korzystania z tego serwisu są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. W niniejszym serwisie internetowym aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przekazywany jest pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie niniejszego serwisu internetowego Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie z serwisu przez użytkowników w celu przygotowania raportów na temat aktywności w serwisie internetowym oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i Internetu na rzecz właściciela serwisu internetowego.

Adres IP przekazany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki internetowej nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będą Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszego serwisu internetowego. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookies oraz odnoszących się do Państwa korzystania z serwisu internetowego (łącznie z Państwa adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Dane strony trzeciej: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html

Polityka Prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pL

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych:

W każdym momencie mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony Google (w tym również Państwa adres IP) poprzez pobranie oraz instalację wtyczki w Państwa przeglądarce, która jest dostępna pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

7.3. Google Adwords / Remarketing

Korzystamy również z funkcji remarketingu w Google AdWords w Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwane dalej „Google”).

Remarketing w systemie Google AdWords jest funkcją, która po zaimplementowaniu odpowiedniego kodu w witrynie pozwala na stworzenie spersonalizowanego przekazu dla odbiorcy, który wcześniej przeglądał daną stronę/strony w witrynie Google w celu stworzenia targetowanych na Państwa potrzeby reklam. W tym celu, w Państwa przeglądarce są przechowywane pliki cookies gromadzone z poszczególnych stron odwiedzanych przez Państwa za pośrednictwem przeglądarki Google. Odwiedziny użytkowników gromadzone są za pomocą plików cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej urządzenia, a nie danych osobowych; dane osobowe nie są przechowywane. Oczywiście mogą Państwo także odwiedzać nasz serwis internetowy bez umieszczania plików cookies w Państwa przeglądarce. W każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub dezaktywować zapisywanie plików cookies przez Google, postępując zgodnie ze wskazanym linkiem oraz instalując umieszczonej tam wtyczki: www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji na temat Google Adword oraz polityki prywatności Google znajdą Państwo pod adresem: www.google.com/privacy/ads

7.4. Google Adwords / Śledzenie konwersji

Administrator korzysta z systemu reklamowego Google AdWords, usługi świadczonej przez Google Inc. z siedzibą w USA („Google”), i możliwości, które daje ten system w zakresie śledzenia konwersji. Jeżeli Użytkownik trafi na naszą stronę przez reklamę Google, Google AdWords zapisze w przeglądarce plik cookies, który umożliwi nam zebranie statystyk na temat aktywności Użytkownika na naszej stronie. Pliki te przestają być aktywne po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji personalnej. Jeżeli w trakcie aktywności plików cookies odwiedzą Państwo strony witryny reklamodawcy, Google i reklamodawca otrzymają informacje, że reklama została wyświetlona. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookies. W związku z tym plików cookies nie można śledzić za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookies konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci otrzymują łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Jednak nie otrzymają Państwo żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników. W każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub dezaktywować zapisywanie plików cookies przez Google, postępując zgodnie ze wskazanym linkiem oraz instalując umieszczonej tam wtyczki: www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji na temat Google Adword oraz polityki prywatności Google znajdą Państwo pod adresem: www.google.com/privacy/ads

7.5 Zastosowanie Google Maps

Nasza Platforma korzysta z map zapewnianych przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio w aplikacji, umożliwiając Państwu wygodne korzystanie z funkcji map, co stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art.  6 ust.  1 zd. 1 lit. f RODO.Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z podstron naszej Platformy, na której znajduje się odpowiednia mapa, treść mapy jest pobierana z serwerów Google. Jeżeli użytkownik jest zalogowany przez konto Google, Google może łączyć zachowania użytkownika podczas przeglądania z innymi informacjami. W odniesieniu do przekazywania informacji na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i ich przechowywania tamże, spółka amerykańska Google LLC legitymuje się certyfikatem EU-US-Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Aktualny certyfikat jest do wglądu tutaj. Na mocy porozumienia, zawartego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła należyty poziom ochrony danych zapewniany przez przedsiębiorstwa, certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności.  Dalsze informacje na temat polityki ochrony danych Google oraz możliwości ustawień znajdą Państwo na stronie https://policies.google.com/privacy.

7.6 Na naszej Platformie korzystamy również z oferty serwisu Mapy Bing, dzięki którym możemy bezpośrednio w aplikacji wyświetlać interaktywne mapy umożliwiające wygodne korzystanie z funkcji map, co stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art.  6 ust.  1 zd. 1 lit. f RODO.

W związku z Państwa wizytą na naszej Platformie dostawca usługi Mapy Bing, firma Microsoft Corporation, otrzymuje informację, że wyświetlili Państwo daną podstronę naszej Platformy. W celu korzystania z funkcjonalności serwisu Mapy Bing wymagane jest w ramach komunikacji internetowej przetwarzanie Państwa adresu IP, które odbywa się z reguły na serwerze firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych. Nie mamy wpływu na szczegóły przetwarzania danych przez serwis Mapy Bing. Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzania danych przez serwis Mapy Bing zawarto w Polityce prywatności dostawcy usług. Znajdą w niej Państwo również dalsze informacje o przysługujących prawach i możliwych ustawieniach pozwalających chronić Państwa prywatność. Adres i Polityka prywatności dostawcy usługi Mapy Bing: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

8. Okres przechowywania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywanie danych, podawanych bezpośrednio przez Państwa w celu założenia konta w aplikacji  i  w celu korzystania z funkcjonalności aplikacji (dodawanie ogłoszeń i zamawianie usług), są Państwu podawane w klauzulach informacyjnych z którymi w łatwy sposób możecie się zapoznać w momencie podawania swoich danych.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności zostaniecie Państwo powiadomieni drogą e-mailową.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1.01.2021.